Fra Bloggen:

Etisk Utvinning- Etisk Handel

Etisk Utvinning- Etisk Handel

Etikk og miljø er kjerneverdier i Stille Vann Skvulp. Alle ledd i min egen smykkeproduksjon veies opp mot en rekke etiske og miljømessige vurdering...

Les mer

@Stille_Vann_Skvulp

FØLG MEG